Partnerzy:

2013-03-29
------------------------

Zapraszamy wszystkie szkoły, instytucje, urzędy, pracodawców, itd. do zapoznania się oraz bezpłatnego pobrania i bezpłatnego wykorzystania narzędzi wypracowanych w ramach projektu "Innowacje Edukacyjne".

Wszystkie narzędzia znajdują sie w zakładce "Do pobrania".

Wykorzystanie przez szkoły narzędzi wypracowanych w ramach projektu „Innowacje Edukacyjne” jest premiowane dodatkowymi punktami przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podczas oceny wniosków o dotacje złożonych w ramach działania PO KL 9.2 w 2013 roku.


2013-03-29
------------------------

Podziękowania dla szkół zaangażowanych z działania upowszechniające
 
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Partnerzy Projektu serdecznie dziękują wszystkim Szkołom, które zaangażowały się w działalnia Projektu.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu szkoły, które uczestniczyły w działaniach upowszechniających produkty finalne projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”.

-> czytaj więcej2013-03-27
------------------------

Konferencja podsumowująca działania projektu

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z  Narodowy Forum Doradztwa Kariery zorganizowały w dniu 26 marca 2013 r. Konferencję upowszechniającą działania projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”.

Patronat nad spotkaniem objęła Telewizja Polska Oddział w Białymstoku.

 


-> czytaj więcej2013-03-26
------------------------

"Innowacje Edukacyjne" nagrodzone!

Z przyjemnością informujemy, iż Projekt „Innowacje Edukacyjne” został nagrodzony certyfikatem w kategorii „Usługi” w rankingu Kuriera Porannego i Strefy Biznesu w plebiscycie „INNOWACJE 2012”. Dziękujemy!


2013-03-15
------------------------

Zapraszamy na konferencję

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery zapraszają do udziału w Konferencji upowszechniającej projekt „PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r., godz. 10.00

Restauracja Trzy Po Trzy, ul. Mickiewicza 47, Białystok

 

 


-> czytaj więcej2013-01-28
------------------------

Zapraszamy do bezpłatnego wykorzystania finalnych produktów projektu

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do bezpłatnego wykorzystania narzędzi wypracowanych w ramach projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”.

Narzędzia te mogą przyczynić się do modernizacji oferty edukacyjnej Państwa Szkoły poprzez: wdrożenie nowych programów i metod nauczania, rozwój systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych zwiększających efektywność edukacji, podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i administracyjnej szkół zawodowych, itd.

Wykorzystanie przez szkoły narzędzi wypracowanych w ramach projektu „Innowacje Edukacyjne” będzie premiowane dodatkowymi punktami przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podczas oceny wniosków o dotacje złożonych przez szkoły zawodowe w ramach działania PO KL 9.2 w 2013 roku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie prześlemy Państwu bezpłatny egzemplarz płyty zawierającej szczegółowe opisy wszystkich narzędzi. Narzędzie można róznież bezpłatnie pobrać z zakładki "Do pobrania".

Osoba do kontaktu: Magdalena Skup, tel. 85 675 00 17, e-mail: mskup@fir.org.pl


2013-01-10
------------------------

Rozpoczęły się seminaria upowszechniające w szkołach

Zgodnie z założeniami projektu „Innowacje Edukacyjne” rozpoczął się cykl seminariów upowszechniających w szkołach. W każdym z powiatów województwa podlaskiego udział w spotkaniu weźmie kadra dydaktyczna jednej z wytypowanych szkół.


-> czytaj więcej2012-12-12
------------------------

„Innowacje Edukacyjne” – nowa oferta szkolnictwa zawodowego

Wydawnictwo „Innowacje bez granic”, będące biuletynem Krajowej Instytucji Wspomagającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opisało nasz projekt w artykule pt. „Innowacje Edukacyjne – nowa oferta szkolnictwa zawodowego”.

Zachęcamy do lektury – strony 24-26.
 


2012-10-30
------------------------

Projekt „Innowacje Edukacyjne” zmienia myślenie o szkolnictwie zawodowym

Zapraszamy do obejrzenia filmu: 


2012-10-29
------------------------

„Innowacje Edukacyjne” docenione przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich

W kalendarzu na roku 2013 Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich przedstawiła produkty opracowane we wszystkich czterech obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego: adaptacyjność, dobre zarządzanie oraz zatrudnienie, integracja społeczna oraz edukacja i szkolnictwo wyższe.

W wydawnictwie zamieszczony został obszerny opis ciekawych przedsięwzięć, które realizowane były we współpracy z partnerami zagranicznymi. Wśród nich znalazł się również tekst promujący projekt „Innowacje Edukacyjne”.

 

 


2012-10-29
------------------------

Promocja projektu „Innowacje Edukacyjne” podczas targów i konferencji Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich

Już po raz trzeci w odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. W dniu 25 października 2012 r. w salach wystawienniczych hotelu Radisson Blu w Warszawie na stoiskach wystawienniczych zaprezentowane zostały innowacyjne pomysły i dokonania realizowane w ramach PO KL.

         


-> czytaj więcej2012-10-26
------------------------

Innowacje Edukacyjne na konferencji z cyklu „EFS dla edukacji”

W dniu 24 października 2012 r. w Białymstoku odbyła się kolejna konferencja z cyklu „EFS dla edukacji”. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. projekt „Innowacje Edukacyjne” oraz podsumowanie wdrażania działań edukacyjnych w ramach PO KL w województwie podlaskim.

 

 


-> czytaj więcej2012-10-09
------------------------

Oferta Innowacji Edukacyjnych - „przydatna, ambitna i spowoduje wiele korzystnych zmian w systemie kształcenia zawodowego…”

to słowa Pana Antoniego Rutki, eksperta–opiniodawcy przedstawiającego ocenę produktów wypracowanych w ramach projektu „Innowacje Edukacyjne”. Autor opinii zaproponował pozytywną walidację złożonych produktów finalnych podczas spotkania Regionalnej Sieci Tematycznej w dniu 8 października 2012 r. Jego zdaniem wypracowane produkty nadają się do replikacji w całości i pogratulował realizatorom projektu.

 


-> czytaj więcej2012-09-28
------------------------

VIII Posiedzenie Sieci Tematyczej dla województwa podlaskiego

Na dzień 8 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zostało zaplanowane VIII Posiedzenie Sieci Tematycznej.


-> czytaj więcej2012-09-05
------------------------

Nowe kształcenie zawodowe a rynek pracy

W dniu 4 września w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w odbyła się konferencja pt. „Nowe kształcenie zawodowe a rynek pracy” organizowana przez Podlaskie Forum Gospodarcze i Prezydenta Miasta Białegostoku.

 


-> czytaj więcej2012-05-02
------------------------

Ewaluacja rozwiązań

Działanie to przewidziane jest do realizacji do września 2012 r. Ewaluacja odbędzie się w celu oceny efektywności testowanych rozwiązań. Efektem oceny będzie korekta modelowych rozwiązań oraz rekomendacje do ich walidacji i wdrożenia.


-> czytaj więcej2012-04-02
------------------------

„Innowacje Edukacyjne” w programie telewizyjnym „Zainwestuj w człowieka”

 

TV Białystok w jednym z odcinków cyklu pt. „Zainwestuj w człowieka” przedstawiła działania projektu „Innowacje Edukacyjne”. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego:

 


2012-03-22
------------------------

Projekt „Innowacje Edukacyjne” na V Forum Rynku Pracy
 
Prezentacja umiejętności uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku na stoisku Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych podczas V Forum Rynku Pracy była największą atrakcją tego wydarzenia. 
 
 

-> czytaj więcej2012-03-09
------------------------

Seminarium konsultacyjne dot. projektów innowacyjnych PO KL

8 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się seminarium konsultacyjne projektów innowacyjnych realizowanych w województwie podlaskim.

Podczas spotkania omówiono efekty wdrażania dwóch projektów innowacyjnych: projektu pt. „INNOWACJE 50+ Program testowania i wdrażania nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz projektu pt. „Innowacje Edukacyjne - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, który jest realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 więcej na: wrotapodlasia.pl

 

 


2012-03-09
------------------------

O Innowacjach Edukacyjnych pisze portal bialystokonline.pl

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku zdawali egzamin z różnych umiejętności zawodowych w ramach projektu "Innowacje Edukacyjne". Test wiedzy odbył się podczas realizacji modułu "Organizacja obsługi gastronomicznej żywienia zbiorowego", który jest częścią całego projektu.

 więcej na: www.bialystokonline.pl


2012-03-08
------------------------

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku nagrodzeni przez „Innowacje Edukacyjne”!

W dniu 8 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podczas seminarium konsultacyjnego projektów innowacyjnych odbyło się wręczenie certyfikatów oraz nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku (ZSG). Uczniowie dobrowolnie przystąpili do egzaminów i uzyskali dyplomy potwierdzające ich kwalifikacje w wykonywaniu poszczególnych umiejętności zawodowych.


2012-03-07
------------------------

O projekcie „Innowacje Edukacyjne” pisze portal „Wrota Podlasia” 

więcej na: www.wrotapodlasia.pl


2012-02-28
------------------------
O innowacjach w Wojewodzinie pisze portal e-grajewo.pl

Zespół Szkół w Wojewodzinie pod kierunkiem Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr jako jedna z trzech szkół w województwie podlaskim uczestniczy w projekcie "INNOWACJE EDUKACYJNE". 

   więcej na: e-grajewo.pl


2012-02-28
------------------------

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku popierają Innowacje Edukacyjne!

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku (ZSG) dobrowolnie przystąpili do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje w wykonywaniu poszczególnych umiejętności zawodowych. Test wiedzy odbył się w ramach realizacji modułu „Organizacja obsługi gastronomicznej żywienia zbiorowego”. Moduł ten jest częścią realizowanego w szkole projektu pt. „PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”.


-> czytaj więcej2012-02-16
------------------------

Trzecie spotkanie konsultacyjne projektu

W dniu 15 lutego 2012 r. odbyło się kolejne, trzecie spotkanie konsultacyjne projektu. Zaprezentowane zostały efekty pracy w realizacji kolejnego etapu projektu.

 


-> czytaj więcej2012-02-06
------------------------

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas, podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie jest częścią zmian systemu kształcenia zawodowego, które mają poprawić jakość kształcenia zawodowego, uelastycznić i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.


-> czytaj więcej2012-01-31
------------------------

Projekt „Innowacje Edukacyjne” w zgodzie z wynikami analizy kluczowych sektorów województwa podlaskiego

Jednym z trzech kluczowych sektorów Województwa Podlaskiego prezentowanym  podczas seminarium Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 27.01.2012  jest sektor producentów wyrobów z drewna i mebli. Projekt „INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” w pełni wpisuje się w wyniki prac badawczych przeprowadzonych przez WUP w Białymstoku.


-> czytaj więcej2012-01-05
------------------------

Podstawa programowa kształcenia w zawodach podpisana przez ministra

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podpisała 4 stycznia 2012r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Jest ono częścią zmian w  szkolnictwie zawodowym, które dostosowują je do wymagań współczesnego rynku pracy.
 


-> czytaj więcej2011-12-20
------------------------

Spotkanie z przedstawicielami niemieckiego partnera ponadnarodowego

W dniu 29 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie Grupy Zarządzającej z udziałem przedstawicieli Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz niemieckiego partnera ponadnarodowego VHS.


-> czytaj więcej2011-12-20
------------------------

Dualny System Kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim – na czym polega i jakie przynosi korzyści – polecamy artykuł na temat DSK w Kurierze Porannym.


2011-12-15
------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w kraju projektami innowacyjnymi. 

Na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej dostępna jest MAPA PROJEKTÓW. Jest to dokument przedstawiający projekty innowacyjne, pogrupowane według cech wspólnych (tj.: wspólnych grup docelowych, charakteru produktów finalnych i innych), w obrębie priorytetów i pomiędzy nimi, z uwzględnieniem tematów innowacyjnych. Polecamy.

 


2011-12-13
------------------------

Zapraszamy do lektury artykułu w Kurierze Porannym pt: „Doradztwo i orientacja zawodowa z Zespole Szkół w Wojewodzinie”.

 


2011-12-06
------------------------

Modułowy system kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku – artykuł w Kurierze Porannym. Polecamy!


2011-11-30
------------------------

INNOWACJE EDUKACYJNE w Kurierze Porannym

29 listopada 2011 r. w Kurierze Porannym ukazał się artykuł „Szkolnictwo zawodowe – nowe wyzwania – innowacyjne rozwiązania”, dotyczący działań projektowych w 3 szkołach zawodowych woj. podlaskiego. Polecamy lekturę!  


2011-11-22
------------------------
Spotkanie z przedstawicielami partnera ponadnarodowego

W dniu 16 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie Grupy Zarządzającej z udziałem przedstawicieli francuskiego partnera ponadnarodowego. W spotkaniu pn. „Perspektywa współpracy ponadnarodowej w kontekście innowacji edukacyjnych w kształceniu zawodowym” zorganizowanym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyli m.in. Dyrektor Centrum Szkoleniowego Campus CMA Christian Sureaud, Agnieszka Litwinowicz z Centrum Szkoleniowego Campus CMA (Poitiers - Francja) Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie Kazimierz Szymkuć, Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim Halina Bernaśkiewicz oraz przedstawiciele władz samorządowych i  partnerzy KSOW.


-> czytaj więcej2011-11-18
------------------------
Konferencja - targi "Innowacje w praktyce"
 
W dniu 17 listopada 2011r. uczestniczyliśmy w konferencji - targach „Innowacje w praktyce”, zorganizowanej przez Krajową Instytucję Wspomagającą PO KL

-> czytaj więcej2011-11-14
------------------------

W dniu 8 listopada 2011r. w Białymstoku przedstawiciele projektu „PI Innowacje Edukacyjne - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” uczestniczyli w realizowanej przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) wojewódzkiej konferencji promującej rezultaty projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” . 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją Polskich Ram Kwalifikacji w kontekście uczenia się przez całe życie i omówieniem spójnego systemu opisywania i potwierdzania kwalifikacji, które zdobywane są na rozmaitych poziomach wykształcenia. Zaprezentowana została „Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie” i projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (dostępny na stronie KOWEZiU). W części warsztatowej konferencji każda z grup zapoznała się z podstawami programowymi kształcenia w konkretnych zawodach w branży: administracyjno-usługowej, medyczno-społecznej i artystycznej; budowlanej; mechanicznej, górniczo-hutniczej i elektryczno-elektronicznej; rolniczo-leśnej z ochroną środowiska oraz turystyczno-gastronomicznej.

Uczestnicy, wśród których znaleźli się przede wszystkim nauczyciele szkół zawodowych, zgodnie wyrazili akceptację i potrzebę zmian w szkolnictwie zawodowym, jednakże wyrazili również obawy co do samego wdrażania nowej podstawy programowej.

„Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” jest projektem systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia.

2011-10-13
------------------------

Przegląd okresowy projektu
 
W dniu 14 października 2011r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbędzie się okresowy przegląd projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”. Przegląd okresowy projektu innowacyjnego testującego ma na celu zweryfikowanie założeń projektu oraz postępów w jego realizacji względem założeń strategii wdrażania projektu.

2011-10-12
------------------------

Drugie spotkanie konsultacyjne projektu

Informujemy, iż w dniu 10 października 2011 r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektu, mające na celu prezentację postępu prac prowadzonych w Laboratoriach oraz prezentację testowanych produktów innowacyjnych.


-> czytaj więcej2011-10-07
------------------------

Spotkanie Dyrektorów Generalnych do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego

Organizowane cyklicznie przez każde państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w Radzie UE Spotkania Dyrektorów Generalnych do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego są okazją do wymiany doświadczeń i omówienia bieżących problemów dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście polityki UE. Głównym tematem spotkania, które odbyło się w dniach 26-27 września w Krakowie była współpraca szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz wspieranie nauczania języka obcego wspomagającego kształcenie zawodowe. Więcej informacji na stronie MEN.


2011-10-06
------------------------

Młodzież i budowanie kariery

Zjawiska związane z globalnym kryzysem w sposób oczywisty odbiły się na rynkach pracy i ujawniły z dodatkową siłą problemy, z jakimi mierzą się osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Dlatego tym ważniejsze staje się rozsądne planowanie kariery zawodowej oraz działania wspierające zatrudnienie młodych. Na stronie bezrobocie.org.pl polecamy lekturę dotycząca tego tematu.


2011-09-30
------------------------

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Komplementarny do tego projektu jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Projekty obu rozporządzeń zostały skierowane do zaopiniowania przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Więcej informacji na stronie wartowiedziec.org


2011-09-29
------------------------

Postęp prac w Laboratoriach

W projekcie, w ramach 3 Laboratoriów, w 3 podlaskich szkołach zawodowych realizowany jest dualny system kształcenia, modułowy system nauczania oraz doradztwo i orientacja zawodowa.


-> czytaj więcej2011-09-21
------------------------

W związku z realizacją projektu "PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do zapoznania się z kolejnym zapytaniem ofertowym dotyczącym usług doradczych w zakresie badań i rozwoju w obszarze DSK. Termin składania ofert do dnia 27.09.2011.
 

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o postępowaniu DSK pobierz plik

Postępowanie ofertowe DSK pobierz plik


2011-09-08
------------------------

Raport "Młodzi 2011" - debata dla przyszłości

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano raport "Młodzi 2011", który powstał w wyniku prac interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem ministra Michała Boniego. Raport prowokuje debatę na temat sytuacji młodych ludzi w Polsce. Przyszłość i rozwój Polski zależy od tego, jak dziś poradzimy sobie z wyzwaniami, które stoją przed młodym pokoleniem. Czy potrafimy wykorzystać potencjał drzemiący w młodych Polakach? Jakie trudności musimy pokonać, aby młodzi mogli być siłą napędową rozwoju naszego kraju? Więcej informacji oraz raport do pobrania na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Zachęcamy również do lektury "Pakietu dla Młodych", pierwszej odpowiedzi na raport "Młodzi 2011", przygotowanej przez zespół pod kierunkiem ministra Michała Boniego (czytaj).

2011-09-07
------------------------

W związku z realizacją projektu "PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi zapytaniami ofertowymi dotyczącymi usług doradczych w zakresie badań i rozwoju w obszarze MES i DSK. Termin składania ofert do dnia 14.09.2011.

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o postępowaniu DSK pobierz plik
Postępowanie ofertowe DSK pobierz plik 
Ogłoszenie o postępowaniu MES pobierz plik
Postępowanie ofertowe MES pobierz plik 

2011-08-31
------------------------

„Absolwent dobry w teorii, ale do pracy potrzebna praktyka” - 90 proc. tegorocznych maturzystów i absolwentów krajowych uczelni przyznaje, że nie są dobrze przygotowani do pracy zawodowej. Ponad dwie trzecie wskazuje, iż zdobywana przez nich wiedza jest zbyt teoretyczna – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polish Open University – czytaj w Gazecie Prawnej


2011-08-30
------------------------

Polecamy artykuł „Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym” dotyczący funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uchwaloną przez Sejm 28 lipca br.


-> czytaj więcej2011-08-15
------------------------

 "Będą ulgi dla pracodawców za pomoc szkolnictwu zawodowemu?" - nowe zapowiedzi na fali dyskusji wokół przyjętej właśnie przez Senat reformy szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy do lektury artykułu na http://bezrobocie.org.pl/wiadomosc/674426.html


2011-08-03
------------------------

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach

Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej został zamieszczony projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowany przez ekspertów pracujących w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego". Zanim ten materiał uzyska formalny status projektu rozporządzenia może jeszcze ulegać zmianom wynikającym z procesu konsultacji.

-> czytaj więcej2011-08-03
------------------------

Zapraszamy do lektury artykułu „Reforma kształcenia zawodowego - czy wystarczy?”

Czy przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów dotyczących kształcenia zawodowego poprawi sytuację tego szkolnictwa w Polsce i sprawi, że zwiększy się na rynku pracy liczba coraz bardziej potrzebnych wykwalifikowanych pracowników?

Pracodawcy będą współdecydować o tym, czego w szkołach nauczą się ich przyszli pracownicy. Będą mogli bowiem zlecać naukę konkretnego fachu. Jednocześnie zyskają dokładną informację o tym, jakie umiejętności ma absolwent zawodówki, czyli kandydat do zatrudnienia w ich firmie. Więcej na stronie http://bezrobocie.org.pl/wiadomosc/673390.html


2011-08-01
------------------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje projekt: "Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy" (POKL,Działanie 9.2, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) mający na celu  poznanie stanu szkolnictwa zawodowego oraz potrzeb dydaktycznych szkół zawodowych w kontekście poprawy efektywności kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i rynku pracy, w tym zapotrzebowania na zielone miejsca pracy w województwie podlaskim w okresie 1.03.2011 - 31.05.2012 r. Więcej informacji na stronie: www.edukacjazawodowa.up.podlasie.pl oraz w artykule Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy (pobierz).


2011-07-06
------------------------

Informujemy, iż w dniu 5 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu, mające na celu prezentację postępu prac prowadzonych w Laboratoriach oraz prezentację produktów innowacyjnych testowanych w pierwszym okresie realizacji działań.


-> czytaj więcej2011-06-15
------------------------

Relacja z trzeciej Wizyty Studyjnej – Dobre Praktyki w Hiszpanii

Madryt 8-12 czerwca  2011r.


-> czytaj więcej2011-06-13
------------------------

I Kongres Polskiej Edukacji


-> czytaj więcej2011-06-06
------------------------

Strategia wdrażania projektu INNOWACJE EDUKACYJNE wzorcową strategią wdrażania projektów innowacyjnych w województwie podlaskim


-> czytaj więcej2011-05-23
------------------------

W kwietniu 2011r. rozpoczęły się prace w podlaskich szkołach zawodowych zaproszonych do współpracy w ramach projektu: Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku oraz w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie. W szkołach trwają prace w ramach Laboratorium Programów i Metod Nauczania DSK, Laboratorium Potwierdzania Kwalifikacji MES, Laboratorium Kariery DOZ. Do końca czerwca planowane jest opracowanie pierwszych narzędzi (produktów finalnych): wzoru testu badającego luki kompetencyjne DSK, MES i DOZ, programu szkolenia Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu z DSK, MES i DOZ oraz wzoru ankiety audytu DSK, MES i DOZ.


2011-05-23
------------------------

Relacja z drugiej Wizyty Studyjnej – Dobre Praktyki we Francji.
Poitiers 13-17 kwietnia 2011r.


-> czytaj więcej2011-04-20
------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badań „DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” w obszarze programów i metod nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej (Pobierz)


2011-04-19
------------------------

W związku z realizacją projektu "PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usług doradczych w zakresie badań i rozwoju w obszarze DOZ, MES i DSK. Termin składania ofert do dnia 26.04.2011.

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o postępowaniu 1 pobierz plik
Postępowanie ofertowe 1 pobierz plik 
Ogłoszenie o postępowaniu 2 pobierz plik
Postępowanie ofertowe 2 pobierz plik 
Ogłoszenie o postępowaniu 3 pobierz plik
Postępowanie ofertowe 3 pobierz plik 

2011-04-19
------------------------

Informujemy o unieważnieniu postępowania dot. zapytań ofertowych z dnia 14.04.2011.


2011-04-14
------------------------

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym

 

W związku z realizacją projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE –  program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usług doradczych w zakresie badań i rozwoju w obszarze DOZ, MES i DSK. Szczegóły w załączeniu.

 

Ogłoszenie o postępowaniu 1 (pobierz plik)

Postępowanie ofertowe 1 (pobierz plik)

 

Ogłoszenie o postępowaniu 2 (pobierz plik)

Postępowanie ofertowe 2 (pobierz plik)

 

Ogłoszenie o postępowaniu 3 (pobierz plik)

Postępowanie ofertowe 3 (pobierz plik)

 


2011-03-10
------------------------

W dniu 8 marca 2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych uczestniczyła w „V Targach Edukacyjno – Zawodowych” organizowanych przez Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach.


-> czytaj więcej2011-03-04
------------------------

 

W związku ze zmianą Systemu realizacji PO KL wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2011 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca przygotowała aktualizację publikacji Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

-> czytaj więcej2011-02-16
------------------------

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do składania ofert na druk raportu dot. Diagnozy stanu i barier Modernizacji Oferty Edukacyjnej na potrzeby projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Projekty Innowacyjne.


-> czytaj więcej2011-01-26
------------------------

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zmienia siedzibę na następującą:
 
ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.
 
Dotychczasowe nr telefonów pozostają bez zmian.

2010-12-22
------------------------

 

W dniu 21 grudnia 2010r. podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Podlaskiego przedstawiciele Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz zaprezentowano Strategię wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”. Strategia uzyskała pozytywną ocenę dwóch niezależnych ekspertów, akceptację członków Regionalnej Sieci Tematycznej oraz akceptację Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2010-12-20
------------------------

 

Wszystkim Beneficjentom, Partnerom, Sympatykom oraz Przyjaciołom naszej instytucji składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów
w Nowym Roku.

Zespół

Forum Inicjatyw Rozwojowych

2010-12-03
------------------------

W dniu 29.11.2010 r. do Sekretariatu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Podlaskiego w ramach POKL 2007-2013 złożona została Strategia wdrażania projektu innowacyjnego pt.
„PI INNOWACJE EDUKACYJNE-program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” .  

Planowany termin posiedzenia RST, na którym dokument będzie przedmiotem obrad planowane jest na dzień 21 grudnia 2010 r.       

2010-11-15
------------------------

 

Relacja z Wizyty Studyjnej "Dobre Praktyki w zakresie modernizacji oferty kształcenia zawodowego z wykorzystaniem elementów Dualnego Systemu Kształcenia na przykładzie niemieckich dobrych praktyk".

Cham 03 – 07.11.2010r.

-> czytaj więcej2010-11-02
------------------------

Prezentacja projektu Innowacje Edukacyjne na forum Parlamentu Republiki Bawarskiej - Bayerisher Landtag  
Monachium, 28.10.2010r.


-> czytaj więcej2010-10-15
------------------------

Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi badań ilościowych pt. "Aktualny stan i bariery modernizacji oferty edukacyjnej w obszarze programów i metod nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej w województwie podlaskim". (Pobierz)


2010-09-30
------------------------

Identyfikacja Dobrych Praktyk
Trwają prace z udziałem partnerów zagranicznych (Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS), Copilot Partners, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) w zakresie identyfikacji Dobrych Praktyk w krajach partnerskich: Hiszpanii, Francji i Niemczech. Badane są metody modernizacji oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki metod kształcenia, metod potwierdzania kwalifikacji (MES), metod orientacji zawodowej (DOZ) oraz szczegółowych rozwiązań w zakresie dualnego systemu kształcenia (DSK). Za pomocą opracowanego na potrzeby realizacji zadania Kwestionariusza wskazane zostaną obszary Dobrych Praktyk w zakresie nowych metod kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych.

Warsztat szkoleniowy: "Wizyta Studyjna - Dobre Praktyki w Niemczech" - Cham 03-07.11.2010

Od września trwają prace organizacyjne związane z przygotowaniem warsztatu szkoleniowego "Wizyta Studyjna - Dobre Praktyki w Niemczech". Prace organizacyjne dotyczą współpracy z wykonawcą w zakresie powołania zespołu trenerów i prelegentów, formułowania programu warsztatu oraz wizyt w odwiedzanych firmach i instytucjach.


2010-07-28
------------------------

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do składania ofert na organizację 3 zagranicznych wyjazdów studyjno-szkoleniowych w ramach projektu "INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim", zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Termin upływa we wtorek, tj. 3 sierpnia 2010 roku, o godz. 15.00.

-> Pobierz pełen tekst ogłoszenia <-


2010-07-01
------------------------

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Volkshochschule im Landkreis Cham (NIEMCY), Copilot Partners (FRANCJA), Universidad Nacional de Educacion a Distancia (HISZPANIA) rozpoczęła realizację projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”. Realizowane przedsięwzięcie jest jedynym, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podlaskim projektem, wspartym w ramach Priorytetu IX POKL - Rozwój wykształcenia i kompetencji, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne.

Głównym celem projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” jest wypracowanie, przy udziale partnerstwa ponadnarodowego, testowanie, a następnie wdrożenie na terenie województwa podlaskiego modelowych, innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Projekt przyczyni się do modernizacji oferty edukacyjnej poprzez: wdrożenie nowych programów i metod nauczania, rozwój systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych zwiększających efektywność edukacji, podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i administracyjnej szkół zawodowych oraz promocję kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dzięki zaangażowaniu partnerów ponadnarodowych możliwe będzie opracowanie i wdrożenie na Podlasiu dobrych praktyk z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich, francuskich oraz hiszpańskich ze szczególnym uwzględnieniem modułowego systemu kształcenia, dualnego systemu kształcenia oraz doświadczeń w zakresie doradztwa i orientacji zawodowej.

Projekt zakłada udział uczniów szkół zawodowych, pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej szkół zawodowych, pracowników organów prowadzących oraz pracowników otoczenia szkoły (NGO, PUP, MŚP), którzy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego cyklu szkoleń, warsztatów, poradnictwa zawodowego.